en     050-5283777     04-6938811     akiva@akivajeep.com

ההסטוריה

כצומת עתיקה בין מצרים, ארם נהריים, חצי האי ערב, סין, יוון ורומא, ההיסטוריה הארץ ישראלית הינה עשירה ומגוונת.
כמו גם בזמנים אלו – הקונפליקט בעיצומו. ארץ זו קדושה ליהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים ובהאים.
ישראל הינה גשר בין המזרח למערב, בין העבר לעתיד.
ישראל מציעה מגוון רחב של תרבויות, דתות, וקבוצות אתניות אחרות.
היו סמוכים ובטוחים שעקביא אורן יהפוך את מסעכם בזמן לחוויה, נוחה, מהנה ובלתי נשכחת.